چسب روح

دو قطره

                چسب روح

              - شاهکار خدا -

کاش

        بال های مرا

                    به آسمان  می چسباند

اینک ، ولی

        بالی به خاک

        بالی به آسمان

آوخ ، دلم

             معلق و حیران !

/ 3 نظر / 21 بازدید

هر روز گریه گریه برگذشته بر ده ام بر دلم بر کارم بر فراقم و.... ..... و تنهایی خدا کند که .... بادمجان

ساقی

چسب روح ...محشره و محشر تر اینکه همشون یه منبع دارن تهش به یه جا وصله .... فک کن یکی شون نبود ... ....[گل]