قاون

خندیدی

خندیدم

چشم گذاشتم :

              10 ، 20 ، 30 ، 40  ...

40 سال پرید !

پشت کدام قانون

                پنهان شدی ؟

کزان روز

       یکی یکی

                  همه را شکستم ، ولی

آن خنده را

           دوباره نیافتم

/ 3 نظر / 20 بازدید

به به .................به به بادمجان

مسافر

قانون خنده ممنوع .کراهت داره .خدا خیر خنده بده حتما بعدش اتفاق بدی میفته و ....... شاید که اینها پشتوانه آن قانون باشد

مینا

دوست داشتم این شعر رو