برف شهید

برادرم که جان داد

فریاد زدی : زنده باد ...

و ناگهان

              یک دانه برف

              کف دستم

              خوابش برد

همین بهانه

برای سکوتم

کافی نیست ؟

....................................................

تسبیح به دست

                        می مالی

                        انگشت

                       به مهره ها

یکی یکی

جلو می روند

مدیر می شوند

                      اسم اعظم است ؟

                               یا

                      عصای موسی ؟!

....................................................

باور کن

                      اگر خدا

                      هر شب

                      ساعت نُه

                     - آشغال - هایش را

                      دم در می گذاشت

تو الان

اینجا نبودی

               

/ 11 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مسافر

معلومه کار از دست خدا هم در رفته

مسافر

معلومه کار از دست خدا هم در رفته

پرواز در سن

بودنتان غنیمت..

پرواز در سن

بودنتان غنیمت..

پرواز در سن

بودنتان غنیمت..

ا.اکبری

به یادگار بماند که بوی او دارد[گل]

نگاه

از سپر سینه ات قطره قطره آزادی می چکید آنگاه که می بُردند تو را خالی از هر تن پوشی از زمین به آسمان به آزادترین خاک ِ جهان ... (سید محمد مرکبیان)

شادی هادی نژاد

شعر هایتان زیباست شعر هایتان را دوست داشتم. روزگارتان آرام و شاد[لبخند]